Dosya alacağına konulan haciz miktarı kadar dosya taraflarının tasarruf hakkı kısıtlanır


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Her ne kadar davacı borçlu kendi aleyhine başlatılan takip nedeniyle takibe konu borcu haricen alacaklı vekiline ödemiş olması sebebiyle borcunun kalmadığı belirterek dosyada konulan hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş ise de, davacının borçlu olduğu dosyada takibe konulan alacak üzerine Afyonkarahisar İcra Müdürlüğünün 2019/16102 Esas sayılı dosyasından 24/12/2020 tarihinde haciz uygulandığı, yine aynı icra müdürlüğünün 2018/15669 Esas sayılı dosyası üzerinden de DOSYA ALACAĞINA HACİZ KONULDUĞU VE KONULAN HACİZLERİN DEVAM ETTİĞİ, DOSYA ALACAĞI ÜZERİNE KONULAN HACİZ MİKTARLARI KADAR DOSYANIN TARAFLARININ DOSYA ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİLERİNİN KISITLANDIĞI ANLAŞILMAKLA, BORÇLUNUN KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI TALEBİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİNE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA UYGUN OLUP, bu işleme yönelik şikayetin ilk derece mahkemesince reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2021/1762 KARAR NO:2021/1717 – YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2022/1051 KARAR NO:2022/7569
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön